Condiţii generale de vânzare, garanţie, service

 1. Preţul mărfii se stabileşte în Euro/Lei la data vânzării şi este LOCO Depozit SĂFTICA. Factura se face în lei, la cursul oficial BNR.
 2. Întârzierea la plată conduce automat la pierderea imediată a obligaţiilor de service şi a garanţiei.
 3. Transportul mărfii până la locul de instalare este în sarcina clientului şi se face pe cheltuiala sa. Contra-cost, TOTAL TRADING poate asigura transportul mărfii până la destinaţie.
 4. Descărcarea, manipularea şi depozitarea mărfii la locul de instalare sunt în sarcina clientului.
 5. După efectuarea plăţii, marfa se livrează imediat din stoc.
 6. În cazul în care marfa nu este în stoc, termenul de livrare este de circa 45 zile de la data plăţii unui avans de 30%, care constituie garanţia unei comenzi ferme. Se emite factură de plată avans. În cazul în care clientul nu plăteşte diferenţa de plată in termen de 30 de zile de la avizarea Total Trading că marfa este disponibilă, suma plătită ca avans se reţine ca daune.
 7. Marfa vândută se facturează integral la livrare.
 8. Marfa vândută nu poate fi refuzată sau returnată de client, pe motiv de comandă greşită sau alte motive similare.
 9. Până la plata integrală a contravalorii echipamentelor (inclusiv penalizările corespunzătoare), echipamentele sunt proprietatea TOTAL TRADING.
 10. Realizarea instalaţiei electrice, a reţelei de aer comprimat, lucrările de zidărie şi betonare, nu sunt incluse în preţul de vânzare.
 11. Lucrările de instalare a echipamentelor FILCAR nu sunt incluse în preţul de vânzare.
 12. Instalarea elevatoarelor se face cu ancore mecanice Hilti. Orice alt fel de instalare se facturează.
 13. TOTAL TRADING efectuează instalarea, legarea şi conectarea echipamentelor la prizele electrice şi / sau de aer, punerea în funcţiune şi instruirea personalului
 14. Cheltuielile legate de omologările metrologice sunt suportate de TOTAL TRADING.
 15. Cheltuielile legate de etalonarea sau verificarea metrologică individuală iniţială a echipamentelor, sunt suportate şi efectuate de:
  TOTAL TRADING pentru:
  • analizoarele de gaze şi analizoarele de fum (opacimetre);
  • aparatele pentru verificat şi reglat faruri;
  • aparatele pentru verificarea geometriei direcţiei.
  CLIENT pentru standurile de frânare.
 16. Demersurile şi cheltuielile legate de autorizarea ISCIR/CNCIR a compresoarelor şi rezervoarelor de aer, a tehnicii pentru ridicat (cricuri şi elevatoare), nu sunt incluse în pretul de vânzare, fiind în sarcina clientului. Total Trading întocmeşte documentaţia pentru autorizare, obţine avizul RADTP iar clientul obţine avizele ISCIR şi CNCIR.
 17. Garanţia este de tip industrial şi acoperă numai piesele sau subansamblele defecte, ca urmare unor vicii de fabricaţie sau de material. TOTAL TRADING sau reprezentanţii agreaţi, repară sau înlocuiesc gratuit, componentele defecte care intră sub incidenţa garanţiei. Uzura normală nu intră sub incidenţa garanţiei.
 18. Reparaţiile, atât în garanţie cât şi după trecerea termenului de garanţie, se fac la sediul TOTAL TRADING sau al reprezentanţilor agreaţi. |n cazul în care echipamentul nu este transportabil (elevatoare, standuri de frânare), reparaţia se face la sediul clientului. Cheltuielile de expediere sau deplasare la/de la sediul clientului sunt suportate de către client.
 19. Neglijarea întreţinerii periodice conduce la funcţionarea anormală urmată de defectarea echipamentelor şi ieşirea acestora din garanţie. Clientul nu va confunda obligaţiile sale privind întreţinerea periodică, cu obligaţiile de garanţie ale TOTAL TRADING.
 20. Pentru lucrări urgente solicitate de client a fi efectuate, inclusiv în zilele de sâmbătă şi duminică, tariful de manoperă service şi deplasare, se majorează cu 30%.